სააკაშვილი მოქალაქეობაზე, ექსტრადიციასა და სტატუსზე აშშ-ში