குல தெய்வம் உங்கள் வீட்டிற்கு வர வேண்டுமா...??? Kula deivam valipadu

AisHutte
936.749 visualizações

    வீட்டிற்குள் தெய்வ சக்தி நுழைய, தெய்வ சக்தி நுழைய, குல தெய்வ தோஷம், குலதெய்வ வழிபாடு மந்திரம், குலதெய்வ வழிபாட்டு முறை