21 Kasım 2018, gazetelerin yazdıkları - yazAmadıkları...