Till The End Of The Moon『长月烬明』OST Full Playlist【歌曲合集】| Chinese/English Lyrics | Chinese Drama 2023

Details

Press CC for caption / 按 CC 获取标题.
English subtitles are now available.
Subs by: Youku / Cannibal Turtle

Playlist that features all 13 songs from the Chinese fantasy drama 'Till The End Of The Moon'

1. 0:00 ║ Not Overstepping Boundaries《不逾》- Ye Xuanqing (叶炫清) & Zhang Yuan (张远)
2. 4:20 ║ First Time Loving Someone《第一次爱人》- Zhang Lei (张磊)
3. 8:38 ║ The Black Moonlight《黑月光》- Zhang Bichen (张碧晨) & Mao Buyi (毛不易)
4. 13:15 ║ To The Moon《寄长月》- Bu Cai (不才)
5. 18:07 ║ Boundary《界》- Tia Ray (袁娅维)
6. 22:00 ║ My World《我爱的这个世界》- Liu Yuning (劉宇寧)
7. 27:31 ║ Immortal Bird《玄鸟》- Sa Ji (萨吉)
8. 31:50 ║ An Ordinary Song《寻常歌》- Bu Cai (不才)
9. 36:38 ║ Why Don't We Stay Like This for Ten Thousand Years《要不然我们就这样一万年》- Huang Xiaoyun (黄霄雲)
10. 41:25 ║ Use My Flesh and Blood《以我之躯》- Huang Xiaoyun (黄霄雲)
11. 45:38 ║ Silence of a Moon Burnt to Ashes《月烬无声》- Tiger Hu (胡彦斌)
12. 49:33 ║ A Persistent Thought《执一念》- Isabella Huang (黄龄)
13. 53:36 ║ Only You《只你》- Shuang Sheng (双笙)

#长月烬明 #cangyuejinming #tilltheendofthemoon #chinesedramaost #长月烬明歌曲合集 #cdrama2023 #bailu #luoyunxi #白鹿 #罗云熙
Cannibal Turtle
Cannibal Turtle

Eng subs are now available guys!🎉

Patricia Ramos
Patricia Ramos

Immortal bird si such a masterpiece <3

Lucky Star
Lucky Star

lâu rồi mới thấy một bộ phim hoàn hảo như vậy, sâu sắc về nội dung, kỹ thuật đẹp, diễn viên nhất là La Vân Hi diễn đỉnh cao, nhạc cũng hay thấm thía.... chả có nhẽ cứ cày đi cày lại phim này!

Jasmine Yani
Jasmine Yani

❤❤❤

Suwimon Koedmongkhon
Suwimon Koedmongkhon

❤❤❤❤

Pixelat3D
Pixelat3D

看完了走不出来

最好的 DJ Chinese
最好的 DJ Chinese

如果你情緒低落,請記住:生活有起有落,無論你感覺多麼糟糕,最終總會好起來的。 祝你有美好的一天

thằng cứt đẹp trai
thằng cứt đẹp trai

.

Nooau Tw03
Nooau Tw03

❤️

Jom Jom
Jom Jom

เพลงเพราะคะ ชอบคะ ตัวนักแสดงๆดีมากๆๆคะ แสดงได้ถึงอารมณ์คะ แม้ไม่รู้ความหมายแต่ก็ชอบคะเพลงทำนองเพราะคะ🎉🎉🎉❤❤

romana Iqbal
romana Iqbal

Awesome lyrics and music composition

romana Iqbal
romana Iqbal

Liu Ynning ❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤