Baixar música no Celular
Loading...
Failed to get links, Please try again.

Descrição:

Kém Duyên - Rum x Nit (KynBB Mix)
►SUBSCRIBE RUM: https://metub.net/rum
▶Instagram: https://www.instagram.com/rumrumne
▶FB Profile: https://www.facebook.com/rumrumne
▶FB Page: https://www.facebook.com/rumrumofficial
____________________________
Music Producer
KynBB: https://www.facebook.com/Kynbb97
________________________________
Composer: Hưng Nguyễn , Rum
________________________________
Nit: https://www.facebook.com/nitkute2016x

____________
Mix & Master: SoundG Studio
Background : HQ Photo
Video: Đức Huy
_______
Bản quyền audio & video thuộc về Rum
Nghiêm cấm re-up, sử dụng audio & video khi chưa được phép, nếu không sẽ report thẳng .

Publicado em

15 Nov 2017

Categoria

Musica