Gunay Xanimin Tortlari

Simanın Tortları
Sima Qəhrəmanqızı
Kemale Xanimin Tortlari
mahir Mustafayeva
Simanın Tortları
Sima Qəhrəmanqızı